Biblioteca – Videoteca

FANZINES FEMINISTES

  • Torres más grandes hemos visto caer: pensamientos sobre el sexismo en los movimientos sociales y los espacios supuestamente liberados y como continuar hacia una lucha más antipatriarcal
  • Tijeras para todas: Textos sobre violencia machista en los movimientos sociales
  • Espacios peligrosos: Resistencia violenta, autodefensa y lucha insureccionalista en contra del género
  • La gota que fa vessar el got: Reflexions sobre el sexisme als moviments socials: comunicats i textos sobre el procés de La Torna davant d’una agressió
  • “…sóc lesbiana?”: Un document d’autoria anònima, per fi traduït al català, molt útil per reflexionar sobre heterosexualitat obligatòria i experiència lesbiana.

BLOGS – WEBS

  • Blog de Bollos en Teoria: espai lesbià de Ca la Dona, creat l’any 2016, de lectura i debat de textos sobre lesbianisme i feminisme. Al seu blog tenen un ampli recull de textos disponibles online sobre lesbianes, lesbianisme, lesbofeminisme, etc. de Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Gayle Rubin, Adrienne Rich, Audre Lorde, i moltes més ❤
  • Ca la Dona: Espai del moviment feminista per a dones, lesbianes i trans. Un espai imprescindible de confluència, trobada i treball en el que formem part com a col·lectiu.

VÍDEOS