“L’heterosexualitat obligatòria i l’existència lesbiana”

Compartim la imprescindible tasca realitzada per les companyes Lesbianes Feministes Confinades en aquest fanzine, que selecciona i tradueix fragments d’Adrienne Rich i el seu “L’Heterosexualitat obligatòria i l’existència lesbiana” publicat el 1980.

Qui era Adrienne Rich? Clarament una crack. Concretament, poeta, intel·lectual, crítica i activista lesbiana estatunidenca que va viure del 1929 al 2012.

Per què ens és interessant la seva obra? Rich teoritza sobre el feminisme, el llenguatge, l’existència lèsbica. Ho fa als anys 70 apuntant l’heterosexualitat com un règim polític, estudiant-la com a institució, partint d’un feminisme radical que posava sobre taula “allò personal és polític”. L’heterosexualitat encara no es veia com a política. És així que presenta el lesbianisme com a aposta política, també.

Li preocupava teixir una genealogia d’allò feminista i lesbià, exactament el que ens preocupa a nosaltres.

Aquest fanzine està pensat per recuperar Rich de manera que ens sigui més fàcil llegir-la, ara en català (que no hi està traduïda) per trobar-nos en allò que diu i no sentim que és el primer cop que ho pensem. Algú ho ha pensat i deixat escrit abans. Aquest algú és ella i us la presentem en l’obra “L’heterosexualitat obligatòria i l’existència lesbiana”, publicada el 1980, que hem treballat a continuació.

Traducció i selecció de: Lesbianes Feministes Confinades

Barcelona, 26 d’abril del 2020